Din pallplats i fisksoppan

Vi här på Tebaka.se strävar efter att ge Dig som besöker oss det senaste, korrektaste och smartaste i webbkunskapsväg. Det är vår förhoppning att ni skall komma tillbaka till verkligheten stärkta, litet intelligentare och framför allt gladare än förut.
Då anser vi att vi har lyckats.

Faktagranskning är gjord enligt gängse normer dvs låter det bra är det troligt.

Hälsningar Large(chef) och Mags(boss)