Liten ordlista för den som vill starta ett litet teknikföretag.

Efter en olyckligt genomförd flyttstädning här på Tebaka var det här det enda som överlevde.

Jag har ingen aning om vad jag lyckades hitta på men jag antar att jag befinner mig, som ett levande exempel, någonstans inuti textmassan nedan.

Så håll till godo med en liten betraktelse skriven av vad som troligen är att betrakta som en svartbältad expert.

============================

Säljare: Lovar kunden en brinnande buske, den bästa på ett par millenier.
Utvecklingsavdelning: Skissar upp en tallruska och en dunk bensin.
Inköp: Tar hem föregående version av allt som ingår. I fel antal. Billigaste sorten, får hem grannens päronträd. Rotdelen.
Chef: Person sist får reda på raddan av förvecklingar, även den som panikslagen hittar en lastpall och tänder eld på den. Skickar med Taxikurir.
VD: Person som gillar sin handlingskraftige chef.
Kontrakterad speditör: Person vars kontrakt löpt ut.
Kund: Person som väntar och väntar och väntar.
Fel kund: Person som förundrad öppnar en container med aska i.
Avvikelserapport: Otäckt papper man inte läser.